EPLAN DATA PORTAL

Eplan Data Portal là gì?

Eplan Data Portal là cơ sở dữ liệu chạy trên nền tảng website, nhằm cung cấp thông tin thiết bị cập nhật mới nhất từ rất nhiều hãng sản xuất. Với sự tích hợp cổng thông tin điện tử bên trong giao diện phần mềm Eplan, kỹ sư thiết kế có thể truy cập thông tin một cách trực tiếp. Các kỹ sư và người lập kế hoạch có thể sử dụng những dữ liệu điện tử này để lên bản vẽ nháp 1 cách nhanh chóng.

Lợi ích từ Eplan Data Portal:

  • Thư viện trên Eplan Data Portal tương thích với tiêu chuẩn IEC, NFPA, GOST, GB
  • Thông tin thiết bị được cung cấp và cập nhật bởi hãng sản xuất
  • Thông tin thống nhất, hỗ trợ tính tiêu chuẩn hóa bản vẽ
  • Tích hợp thư viện 2D, 3D, thông số kỹ thuật của thiết bị

Thông tin cập nhật về Eplan Data Portal:

  • 03/2016 – 126 hãng sản xuất, 588.000 mã thiết bị
  • 09/2017 – 205 hãng sản xuất, 761.211 mã thiết bị
  • 01/2018 – 221 hãng sản xuất, 791.574 mã thiết bị
  • 04/2018 – 230 hãng sản xuất, 830.572 mã thiết bị

Liên hệ để biết thêm chi tiết.