Category: THÔNG TIN & SỰ KIỆN

HỘI THẢO CHUNG GIỮA SIEMENS VÀ EPLAN 6/2018

Tiếp nối sự thành công tại Tp. Hồ Chí Minh, hội thảo với chủ đề “Thiết kế tự động hóa và tủ điện điều khiển sử dụng TIA, ICP và EPLAN” (tên tiếng Anh: “Automation & Electrical design with TIA Selection tool, ICP and EPLAN”) đã diễn ra thành công tốt đẹp ngày 12/06/2018 tại